• EnglishEnglish
IV Национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ 2023
24 юни 2023 г. 10:00 ч. – 18:00 ч.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе съвместно с Регионално управление по образованието – Русе организират Четвърти национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“, който ще се проведе на 24 юни 2023 г.

Форумът си поставя за цел да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки, да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес, както и да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Право на участие във форума имат ученици, студенти и младежи, учители  в следните категории:

І група  - ученици от 11 до 14 г. (5 – 7. клас);

ІІ група - ученици от 15 до 19 г. (8 – 12. клас);

ІІІ група - студенти и младежи над 19 г.;

съвместно участие ученик – учител;

млади специалисти и учители.

Участниците могат да се изявят както индивидуално, така и в екип.

Форумът ще бъде организиран в няколко тематични направления: Литература; Български фолклор; Изкуства; История; Философия; География; Интердисциплинарни изследвания.

Формите за участие са: доклад; есе; презентация; видеоклип.

Изпратените в срок доклади и мултимедийни проекти ще бъдат оценени от компетентно жури.

Регламент на форума

Заявка за участие

Срок за подаване на заявка: 15 май 2023 г.

Срок за изпращане на разработките: 30 май 2023 г.

Лица за контакт:

д-р Капка Иванова: 0884 717 990

Татяна Савова: тел. 0876 931 552

Email: mladezkiforum@gmail.com