• EnglishEnglish
Let's Play English
20 април 2019 г. 11:00 ч. – 12:00 ч.

Всяка събота деца, разделени в две възрастови групи - от 5 до 7 г., ще учат английски език по един нетрадиционен начин, а именно чрез общуване и игра.
В продължение на 45 минути сертифициран учител ще говори на децата само на английски под формата на игра, ще им показва картинки, книжки и предмети.
Ако в първите 2-3 срещи децата няма да разбират нищо, то след това ще започнат да "чуват" чуждия език и след 2 месеца да го говорят.

Децата в тази възраст научават чужд език чрез този метод изключително бързо.
Този феномен е познат сред децата на българи в чужбина - преди детската градина българчетата общуват с родителите си на български език и след като почнат да ходят на детска градина те усвояват чуждия език.

Участниците преминали през групата ще научат да говорят свободно и правилно английски език. Само след 5 месеца те ще могат да разбират и общуват на чужд език.
Ще им дадем незаменими знания под формата на игра. Това може да е вашето дете или детето на ваш познат.

Проектът ще продължи и след първите 5 месеца, когато първите деца ще бъдат преминали обучението. През септември 2019 ще започнат нови 3 групи - за 2-4 годишни, за 5-6 годишни и за ученици -1 до 4 клас. Веднъж в седмицата ще има и четене на книги на английски език. Плануваме куклен театър на Английски език, срещи с децата на англичани и американци, живеещи в Русе и други.