• EnglishEnglish
Storyboard – рисунки
01 август 2022 г.

Центърът за Световно наследство обявява конкурс за Storyboard – рисунки, които създават сценарий за филм, посветен на обект от Световното културно наследство на ЮНЕСКО.

В продължение на почти двадесет години Образователната програма за световно наследство създава фокусирани анимационни филми за световното наследство за деца. Анимационният сериал, озаглавен „Приключенията на световното наследство на Патримонито“, стартира през 2002 г. и представя анимационен герой на име Патримонито, който помага на децата да научат за обектите на световното наследство и предизвикателствата, пред които са изправени, както и да предлага решение, което да помогне за опазването на обекта.

Късометражните анимационни филми имат за цел да мобилизират младите хора да участват активно в опазването на световното наследство. Подрастващите са поканени да изразят своите идеи чрез рисунки под формата на сценарий и да ги представят на ЮНЕСКО. По този начин младите хора могат да изградят умения за критично мислене относно опазването на наследството в собствената си страна.

Най-добрите сценарии ще бъдат избрани от международно жури и ще бъдат професионално разработени в анимационни филми, които да бъдат разпространени по целия свят.

Изискват се минимум 16 рисунки, но не повече от 24, без диалог. Сканирани версии да се изпращат до 30 септември на адрес PatrimonitoCompetition@unesco.org

Кратки насоки за участие са достъпни онлайн на следната връзка: https://whc.unesco.org/en/patrimonito-2022/

При необходимост от допълнителна информация - г-жа Инес Юсфи, координатор за образователна програма за световно наследство (i.yousfi@unesco.org) и/или г-жа Правали Вангети (p.vangeti@unesco.org) в Центъра за световно наследство.