• EnglishEnglish
V Национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ 2024
22 юни 2024 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Организатор е Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в партньорство с Регионално управление на образованието – Русе. 

Форумът си поставя за цел да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки, да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес, както и да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Право на участие във форума имат ученици, студенти и младежи, учители  в следните категории:

- І група  - ученици от 11 до 14 г. (5 – 7. клас);

- ІІ група - ученици от 15 до 19 г. (8 – 12. клас);

- ІІІ група - студенти и младежи над 19 г.;

- съвместно участие ученик – учител;

- млади специалисти до 30 г. и учители. 

Участниците могат да се изявят както индивидуално, така и в екип.

Форумът ще бъде организиран в няколко тематични направления: Литература; Български фолклор; Изкуства; История; Философия; География; Интердисциплинарни изследвания.

Формите за участие са: доклад; есе; презентация; видеоклип.

Изпратените в срок доклади и мултимедийни проекти ще бъдат оценени от компетентно жури.

Регламент на форума

Заявка за участие

 Срок за подаване на заявка: 30 април 2024 г.

Срок за изпращане на разработките: 15 май 2024 г.

В срок до 30 май 2024 г. участниците, допуснати до финалния кръг, получават потвърждение за участие на посочената в заявката електронна поща. 

Лица за контакт:

д-р Капка Иванова: 0884 717 990

Татяна Савова: тел. 0876 931 552

Email: mladezkiforum@gmail.com