• EnglishEnglish
V национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“2024
17 юни 2024 г.

Броени дни остават до V национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“, който ще се проведе на 22 юни 2024 г. Организатор е Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в партньорство с Регионално управление на образованието – Русе.

55 разработки на повече от 100 ученици, учители и млади специалисти ще се състезават за голямата награда – Знак на форума, в тематичните направления: Литература; Български фолклор; Изкуства; История; Философия; География; Интердисциплинарни изследвания.

Седем русенски училища се включват в младежката среща. От страната ще има представители на учебни заведения от София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Берковица, Карнобат, Медковец и Сливен, а също така от Тракийски научен институт, филиал Варна.

Форумът си поставя за цел да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки, да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес, както и да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Програма: