• EnglishEnglish
VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие"
22 април 2020 г. – 23 април 2020 г.

Регионална библиотека "Любен Каравелов" организира VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие", която ще се проведе на 22 и 23 април 2020 г. в град Русе.

Целта на конференцията е да интерпретира различни гледни точки за еволюционните и революционните процеси в обществото и моделите на развитие в науката, културата, социума. Да се интерпретират различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес.

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата.

Заявки за участие се приемат до 15 март 2020 г.

Срок за изпращане на докладите – 12 април 2020 г.

Заявка за участие

Изисквания към оформяне на докладите

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Валерия Йорданова:      e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155

Валентина Караджова:  e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912