• EnglishEnglish
VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“
31 август 2020 г.

Повече от 100 доклада са получени до момента за VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“. Форумът ще бъде открит на 17 септември в зала „Заседателна“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе. Съорганизатори на конференцията са Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.

Международната научна конференция се провежда за седма поредна година и събира специалисти от различни области на знанието. Целта е да се интерпретират различни гледни точки за еволюционните и революционните процеси в обществото и моделите на развитие в науката, културата, социума, както и различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес.

В работата на форума с доклади и научни съобщения се включват повече от 100 преподаватели, изследователи и докторанти от университети и научни институти в Румъния, Италия, Русия, Република Северна Македония, Косово и България. Свои разработки ще представят представители на МИТ университет – Скопие и Национална институция Университетска Библиотека „Гоце Делчев“ – Щип от Северна Македония; Университета „Хаджи Зека“ - Печ, Косово; Националната асоциация на обществените библиотекари и библиотеките в Румъния; Белградския университет в Сърбия; Политехнически университет – Милано, Италия; Тулски държавен педагогически университет - Тула и Ростовски държавен икономически университет – Ростов на Дон, Русия.

Пленарните доклади са на утвърдени в научните среди имена: чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев и научен ръководител на конференцията, проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, ръководител на катедра „Стратегическо планиране“, проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност), д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев – редовен професор във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София и РУ „Ангел Кънчев"; проф. д-р инж. Маруся Любчева – преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Председател на УС в Черноморския институт и проф. д-р Любима Деспотова-Толева – преподавател в Медицинския университет – Пловдив.

Сборникът с докладите от конференцията ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Още по темата