• EnglishEnglish
VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“
05 септември 2020 г.

В работата на VІІ Международна научна конференция с доклади и научни съобщения се включват повече от 100 преподаватели, изследователи и докторанти от университети и научни институти в Румъния, Италия, Русия, Република Северна Македония, Косово и България. 

Пленарните доклади са на утвърдени в научните среди имена: чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев и научен ръководител на конференцията, проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, декан на Факултет „Мениджмънт и маркетинг", проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност), д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев – редовен професор във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София и РУ „Ангел Кънчев"; проф. д-р инж. Маруся Любчева – преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Председател на УС в Черноморския институт и проф. д-р Любима Деспотова-Толева – преподавател в Медицинския университет – Пловдив.