• EnglishEnglish
VІІ Международна научна конференция - СЕКЦИЯ 1
18 септември 2020 г.

Председател на секцията е проф. д.ф.н. ИВАНКА ЯНКОВА - Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Тук са събрани доклади, които разглеждат различни аспекти в развитието на образованието в сферата на езикознанието, билингвизма, както и използване на добавена реалност в обучението, проблеми, свързани с опазването и съхраняването на книжовното наследство. В тази секция са докладите, посветени на Захари Стоянов, за развитието на книжовния български език, еволюционното българско Възраждане и др.

Първият доклад е на проф. д-р Ренета Божанкова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Неговата тема е: ДИГИТАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Преобладават университетски и преподаватели в горния курс на гимназиалното образование. Докладчиците са от УНИБИТ, СУ, Русенския университет, СОУ „Христо Ботев“ – Русе, Шуменски университет „Епископ  Константин Преславски“, Национална библиотека  „Св. св. Кирил и Методий“, Институт за исторически изследвания, БАН, Великотърновски университет  „Св. Св. Кирил И Методий“, НПО „Клуб Русчуклии”, гр. Русе, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Институт за балканистика, БАН, МИТ Университет, Скопие, Република Северна Македония, Университет „Хаджи Зека“, Печ, Косово, Тулски държавен педагогически университет, Русия, Московски градски педагогически университет, Институт по педагогика и психология на образованието, Русия.