• EnglishEnglish
VІІ Международна научна конференция - СЕКЦИЯ 2
18 септември 2020 г.

Председател на секцията е проф. д-р ГАЛИНА ЛАРДЕВА - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив.

Близо двадесет преподаватели от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив участват в конференцията със свои научни доклади, предмет на които са проблемни области в музиката, изобразителното изкуство, културния мениджмънт и др. 

Първия доклад - СНЕМАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО РЕВОЛЮЦИЯ – ЕВОЛЮЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО - представя председателят на комисията - проф. д-р Галина Лардева.

Освен докладите на АМТИИ - Пловдив, в тази секция са включени участници от Лесотехнически университет, Института за изследване на изкуствата към БАН, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Ятрус“, Институт за креативни граждански стратегии, Сдружение с нестопанска цел „Дунавски струни“, Народно читалище „Христо Ботев“ – Русе, Национална художествена академия, Нов български университет.