• EnglishEnglish
VІІ Международна научна конференция - СЕКЦИЯ 3
18 септември 2020 г.

Председател на Секция 3 е  д-р СИМЕОН СИМЕОНОВ, д. м. - Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.

Представянето на докладите в секцията е на високо научно ниво. Наред с чуждестранните участници, със свои доклади тук се включват и съорганизаторите от УМБАЛ „Канев“. Участието им в настоящия форум – и като съорганизатори, и с докладите, демонстрира професионализъм и преследване на общовалидни стандарти за качество в областта на медицината, което е впечатляващо.

Докладчиците в Секция 3 са от Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, Университета за национално и световно стопанство, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ростовски държавен икономически университет, Русия, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев", Фондация „Ятрус“, Барановишки държавен университет, Барановичи, Беларус, Белградски университет, Сърбия, Политехнически университет Милано, Италия, Нов български университет, Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий“, Институт за исторически изследвания, БАН, Институт за държавата и правото, БАН, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“,  Национален военен университет „Васил Левски“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

В почивката докладчиците от всички секции бяха приятно изненадани от домакините, които ги разходиха из потайностите на библиотеката, като часовниковата кула и хранилището на старопечатния фонд.

Още по темата