• EnglishEnglish
VІІ Международна научна конференция - СЕКЦИЯ 4
18 септември 2020 г.

Председател на секцията е доц. д-р ЕЛИЦА ВЪЛЧЕВА-КУМАНОВА - Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Тук, наред с историческите ретроспекции, които ни препращат към речите на Демостен и Цицерон, са представени и доклади по напълно актуални въпроси, каквото са моделите за случването на пряка и представителна демокрация и дори доклад, разглеждащ политиките във времето на извънредното положение тази година. В тази секция е и докладът, свързан с нашата библиотека - ЕВОЛЮЦИЯ В ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” В РУСЕ, разработен от Юлий Йорданов – Дружество „Будители“, гр. Монтана.

 

Докладчиците са представители на: – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Шуменски университет „Епископ  Константин Преславски“, Нов български университет, Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий“, Дружество „Будители“, гр. Монтана, Университетска библиотека „Гоце Делчев“, гр. Щип, Република Северна Македония, The National Association of Public Librarians and Libraries in Romania.