• EnglishEnglish
VІІ Международна научна конференция - СЕКЦИЯ 5
18 септември 2020 г.

Председател на секцията е проф. д-р СТЕЛА МИТЕВА-ДИНКОВА - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив.

Докладите на участниците в това тематично направление са в областта на развитието – еволюционно и революционно, в областта на образованието в различни сфери и области (музика, дизайн, земеделие). В научните разработки са засегнати въпроси на най-новите методи, средства и образователни подходи. Докладчиците са от: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ростовски държавен икономически университет, Русия, Шуменски университет „Епископ  Константин Преславски“, Фондация „Ятрус“, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий“,