• EnglishEnglish
VIII Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“ в ZOOM
29 септември 2021 г.

Повече от 80 участници събира VIII Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“ на 30 септември и 1 октомври 2021 г. Форумът се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и е посветен на 110 години от рождението на Стефан Гечев. Научен ръководител на конференцията е доц. д-р Васил Загоров - преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии - София.

Форумът ще бъде открит в 10 ч. на 30 септември и ще премине в хибридна форма заради Корона вируса – присъствено и онлайн през платформата ZOOM при спазване на всички противоепидемични мерки, регламентирани от Министерството на здравеопазването със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. 

Всички участници и слушатели, които ще се включат в работата на конференцията през платформата ZOOM, могат да използват следните връзки:

Програма

1. Откриване на VIII Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“; ПЛЕНАРНА СЕСИЯ: ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ:

2. СЕКЦИЯ 1: ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ И ИЗКУСТВОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

3. СЕКЦИЯ 2: ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

4. СЕКЦИЯ 3: ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

5. СЕКЦИЯ 4: ПЕДАГОГИКА, ОБЩЕСТВО, КОМУНИКАЦИИ: