• EnglishEnglish
XII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕКСЛИБРИС „EX VINO - EX VERITAS“
01 май 2016 г. – 30 ноември 2016 г.

Регионална библиотека "Любен Каравелов" реализира този конкурс вече дванадесет години.

Основната цел на проекта е продължаване устойчивостта на уникалния за Русе Международен конкурс за екслибрис, чрез разширяване на международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството за популяризиране на града като значим културен център.

Чрез този проект е популяризирано изкуството на екслибриса сред творци от цял свят с принос в обогатяването на културния календар на Русе. Организирана мобилна постерна изложба с екслибриси на участниците в конкурса. Организирана изложба с екслибриси на участниците, отпечатан цветен двуезичен каталог. Всички творби са дигитализирани и достъпни както през сайта на Библиотеката, така и през Европейската дигитална библиотека Eurоpeana. Получени са творби на 209 автори от 29 държави.

Проект „XІІ Международен конкурс за екслибрис „Ex Vino - Ex Veritas“ е финансиран по Програма Култура на Община Русе за подпомагане на проекти в областта на изкуството и културата. Конкурсът е организиран под патронажа на Министерство на културата.