• EnglishEnglish
XIII Международен конкурс за екслибрис през 2017 г. – „EX LIBRIS – EX LIBERTAS”
01 март 2017 г. – 30 ноември 2017 г.

Основната цел на проекта е предоставяне на среда за творческо вдъхновение и иновативен прочит на темата за свободата със средствата на графиката за реализиране на устойчив продукт чрез динамиката на графичното изкуство за утвърждаване на Русе като значим културен център. Проектът утвърждава Международния конкурс за екслибрис като значимо за Русе и България културно събитие с устойчив характер и насърчава междукултурния диалог, изгражда партньорства за сътрудничество в областта на изкуството в духа на европейската практика и стандарти.

В резултат на проекта е организиран международен конкурс, дигитализирани са всички творби и е издаден двуезичен каталог с творбите на участниците, организирана е изложба и награждаване. Участвали са 424 художници (209 през 2016 г.) от 35 държави, сред които най-много са представителите от Турция, Русия и Украйна. В конкурса участват творци от почти всички европейски държави, както и от Австралия, Аржентина, Бразилия, Индия, Канада, Колумбия, Мексико, САЩ, Хонг Конг и Япония.

Проектът е финансиран по Програма „Култура“ на Община Русе, направление „Малки творчески проекти в областта на изкуството и културата”.