• EnglishEnglish
XVII Международен конкурс за екслибрис Ex Libris - Ex Trains
май 2021 г. – октомври 2021 г.

Основни цели: насърчава културното многообразие като предоставя среда за творческо вдъхновение и различен прочит на темата за световните изобретения със средствата на графиката; насърчава иеждународните контакти и обиен  в  областта  на  изкуството  и  културата  в духа на европейската практика и стандарти; насърчава реализирането на устойчив и конкурентспособен продукт чрез равнопоставеност, прозрачност и конкурсно начало в графичното изкуство.

Проектът предвижда провеждане на XVII конкурс за екслибрис "ЕХ LIBRIS — ЕХ TRAINS". Кулминационната точка е изложба с творби на участниците, на която се връчва Голямата награда. Резултат от конкурса е издаването на каталог с екслибриси.

През 2021 г. мотото на конкурса е „Ех Libris — Ех Trains“. Темата за влаковете дава възможност на художниците да творят и осмислят човешкия опит през призмата на ролята на жп транспорта за развитието на европейската и световната икономика и е в синхрон с обявената Европейска година на железопътния транспорт.

Целеви групи: творци, изкуствоведи, колекционери и експерти в областта на графичните изкуства , студенти и ученици, обучаващи се в специализирани художествени училища, любители на графичното изкуство.

Очаквани резултати: разширяване международните контакти и обмен в областта на изкуството и културата; насърчаване културното многообразие; повишаване конкурентоспособността на уникален за Pyce културен продукт; повишаване авторитета на Библиотеката; обогатяване  културния календар на града и утвърждаване на Pyce като значим културен център.

В „Ex Libris – Ex Trains“ взеха участие 303 автори от 36 държави. Получени бяха 472 творби. В рамките на проекта всички получени творби са дигитализирани и достъпни през сайта на библиотеката, създадена е цялостна бранд визия на конкурса и е изработен прототип на система за експониране на екслибрисите.

 

Проектът е финансиран по програма „Култура“ на Община Русе, направление „Малки творчески проекти в областта на изкуството и културата“, а издаването на каталога е финансирано от Министерство на културата.