EnglishEnglish
Ценно дарение получи библиотеката
09 февруари 2017 г.

На работна среща между директорите на ДПП „Русенски Лом“ и РБ „Любен Каравелов“ бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете институции. Инж. Цонка Христова дари специализирани издания, създадени с участието на експерти от Природния парк. Шестте вида книги и брошури са резултат от два изпълнени проекта по програма Оперативна програма „Околната среда“ и Оперативна програма „Югоизточна Европа“.
В дарението се отличават две издания на английски език. Първото е научна монография от проведено изследване в Сърбия за вида Черна топола. Този изчезващ естествен вид за заливните гори на Дунав се среща в най-чист вид в България.  
Албумът „Природен рай по река Дунав. Защитените територии от извора до делтата“ привлича с високото качество на изработката и богатия си снимков материал. Представени са видовото разнообразие по поречието на Дунав, важни паметници на културата и легенди от всяка от включените защитени територии.
След обработка от специалистите на регионалната библиотека, изданията ще могат да се ползват от заинтересованите читатели.

Директорът на библиотеката Теодора Евтимова благодари за дарителския жест и сподели, че чрез тези книги информация за ценностите, които си заслужава да пазим, както в Природен парк „Русенски Лом“, така и по поречието на р. Дунав, ще стигнат до повече хора.